ceravoti


ceravoti
×ceravóti, -ója, -ójo (l. cerować) tr., cẽravoti, -oja, -ojo adyti: Tokia mergaitė, ir nemoka ceravót! Rm. Ana per dienas vyrams pirštines cẽravo[ja], lopo Grg.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • čeravoti — ×čeravoti, oja, ojo (l. czarować) tr., čėravoti, čė̃ravoti, oja, ojo Rdm burti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apceravoti — ×apceravoti tr. apadyti: Man vienai reikia visą butą apcẽravoti Vž. ceravoti; apceravoti; pasiceravoti; suceravoti; užceravoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčeravoti — ×apčeravoti tr. 1. apkerėti: Ar apčeravojo kas karvę, kad pieno neduoda! Ėr. Gal kas apčėravojo, kad tep ilgai serga Kč. 2. negražiai, prastai ką padaryti: Kas tą vaiką taip apčeravojo (negražiai apkirpo)? Vvr. čeravoti; apčeravoti; sučeravoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ceravojimas — ×ceravojimas sm. (1) Rm, cẽravojimas (1) → ceravoti: Čia gražus cẽravojimas – kaip nerte užnerta Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ciravoti — ×ciravoti, oja, ojo, cyravoti J, cìravoti, oja, ojo Drsk žr. ceravoti: Ciravoti pasiimk, jei neturi kito darbo Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiceravoti — ×pasiceravoti pasiadyti: Mūsų vyrams jau nepasicẽravosi – vienam tas, kitam kitkas būs prakiuręs Vž. ceravoti; apceravoti; pasiceravoti; suceravoti; užceravoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suceravoti — ×suceravoti tr. Rm suadyti: Turi šį vakarą pat sucẽravoti man pirštines Grg. | refl. tr.: Apsileidusi ta merga – negali susicẽravoti sau pančekų Grg. ceravoti; apceravoti; pasiceravoti; suceravoti; užceravoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sučeravoti — ×sučeravoti tr. sugadinti: Neduok anam siūti, tik sučeravos drabužį, ir gana Vvr. čeravoti; apčeravoti; sučeravoti; užčeravoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užceravoti — ×užceravoti tr. užadyti: Tokios didelės skylės aš jau nebemoku užcẽravoti Vž. | refl. tr.: Praplyšus nereik nėko laukti – imk adatą ir užsicẽravok Grg. ceravoti; apceravoti; pasiceravoti; suceravoti; užceravoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užčeravoti — ×užčeravoti tr. užburti: Ar tave užčeravojo kas, kad nekalbi? Ėr. čeravoti; apčeravoti; sučeravoti; užčeravoti …   Dictionary of the Lithuanian Language